باشگاه‌های ستاو

سالن تندرستی خوابگاه ...

کاربری مکان: ایروبیک،پیلاتس، ورزش¬های رزمی، بدنسازی، فوتبالدستی، دارت و تنیس رو ...

سالن بدنسازی

سالن بدنسازی خوابگاه دکترا

سالن بدنسازی

سالن بدنسازی پسران خوابگاه امیرالمومنین

سالن ورزشی چند منظور ...

کاربری مکان: والیبال، فوتسال، بسکتبال، تنیس روی میز، بدمینتون، رزمی

ایستگاه تندرستی پسرا ...

کاربری مکان: آمادگی جسمانی

سالن ژیمناستیک و کشت ...

شاهرود

ژیمناستیک، کشتی، ایروبیک، رزمی

سالن تیراندازی (پردی ...

سالن تیراندازی و دارت

سالن بدنسازی (پردیس ...

بدنسازی، آمادگی جسمانی، ایروبیک

سالن انقلاب ( پردیس ...

فوتسال، بسکتبال، والیبال، هندبال

سالن فجر (پردیس مرکز ...

فوتسال، بسکتبال، والیبال، هندبال

زمین چمن مصنوعی روبا ...

فوتسال، والیبال، ورزش های هوای آزاد ( چمن مصنوعی)