اتاق تندرستی جهاندخت اسفراین
بدون مربی | بدون دوره
اسفراین.مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین. سرای دانشجویی امید آینده

اتاق تندرستی جهاندخت مجهز به وسایل بدنسازی و ویژه دختران ساکن در سرای دانشجویی امید آینده ایجاد شده است.


مشاوره آنلاین

دوره‌ای ثبت نشده است.

  • برنامه‌ها

    برنامه‌ها

  • تمرین‌ها

    تمرین‌ها

  • ارزیابی‌ها/مسابقات

    ارزیابی‌ها/مسابقات

هیچ کاربری تعریف نشده است.

هیچ مربی‌ای تعریف نشده است.

[[w.title]]

[[w.description | limitTo: 100]] ...

هیچ تمرینی توسط کاربر ایجاد نشده است.

[[e.title]]

[[e.description | limitTo: 100]] ...

هیچ برنامه تمرینی توسط کاربر ایجاد نشده است.

[[a.title]]

[[a.description | limitTo: 100]] ...

هیچ فرم ارزیابی/مشاوره‌ای توسط کاربر ایجاد نشده است.

اطلاعات تماس
مشاهده در نقشه