قوانین و مقررات استفاده از اپلیکیشن ستاو

استفاده شما از اپلیکیشن تمرینت به منزله قبول کلیه شرایط مندرج در این صفحه است. محتویات این صفحه بنا بر نیاز بدون هماهنگی قبلی به روز رسانی شده و در قسمت اخبار اطلاع رسانی می شود. این حق برای ستاو محفوظ می باشد.

- خدمات و محتویات ستاو برای استفاده شخصی و غیر تجاری شما بوده و هر گونه سوء استفاده شخصی از این اطلاعات پیگرد قانونی دارد .

- اطلاعات موجود بر اساس منابع معتبر ورزشی و پزشکی ارائه شده است و ممکن است در مواردی خطای نگارشی وجود داشته باشد. ستاو در قبال این گونه موارد مسئولیتی نداشته ولی اطلاعات خود را به روز می نماید.

-کاربران می بایست هنگام ثبت نام اطلاعات دقیق خود را در اپلیکیشن وارد نمایند. هرگونه سهل‌انگاری و ثبت اطلاعات نادرست به عهده کاربر خواهد بود.

-اطلاعات وارد شده در تمرینت در اختیار مربیان و تمرین دهندگان برای استفاده اشخاص حقیقی قرار می گیرد. هرگونه استفاده نا به جا و نادرست از تمرین به عهده تمرین دهنده بوده و ستاو به عنوان مرجع تمرینات مسئولیتی در قبال برنامه تمرینی ندارد.

-هرگونه خسارت و آسیب احتمالی برای افراد در اثر استفاده نادرست از تمرین و برنامه تمرینی به عهده مربی خواهد بود. مربیانی که به این موضوع توجه ننمایند با دریافت کارت زرد و قرمز از استفاده مجدد از ستاو منع می گردند.

-این توافق نامه بر اساس قوانین فضای مجازی کشور ایران تنظیم شده است و افراد ملزم به رعایت آن هستند.

-ستاو قابلیت مشارکت عمومی و معرفی به افراد، موسسات، دانشگاهها، باشگاهها و مراکز معتبر فرهنگی ورزشی را دارد . ورود نامناسب افراد پیگیری و در صورت لزوم حذف می شوند.

-هرکاربرحقیقی و حقوقی حق دارد یک حساب کاربری در تمرینت ایجاد نماید. بدیهی است داشتن بیش از یک حساب کاربری تخلف محسوب شده و این حق را برای ستاو محفوظ نگه میدارد که هر زمان اقدام به مسدود کردن آن نماید.

.......................................................................................................................................................

فروشنده = مربی و باشگاه، مرکز، موسسه

خریدار+ اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده کننده از برنامه

-فروشنده متعهد می شود از اطلاعات شخصی و فردی خریدار مراقبت نمایدو این اطلاعات را کاملاً محرمانه بداند که حق ارائه آن به غیر را ندارد.

-فروشنده می بایست اطلاعات دقیق و کاملاً درست خود را در اختیار فروشنده قرار دهد.

- خریدار موظف است تمام تمرینات را مطابق نظر فروشنده انجام دهد. در صورت بروز مشکل ابتدا فروشنده را اعم از مربی و موسسه را مطلع نماید.