مسابقات همگانی - جشنواره پاییزه

این دوره از مسابقات به صورت مجازی و برای پاییز 1400 برنامه ریزی و اجرا شده است.

پویش در خانه بمانیم و ورزش کنیم

در این‌ روزها که بیماری کرونا در حال اوج گرفتن است با دنبال کردن این صفحه و انجام حرکات توصیه شده در خانه بمانید و ورزش کنید.

 

ورزش از راه دور - جلسه دوم

ورزش از راه دور - جلسه اول

ورزش از راه دور- گرم نمودن- تمرینات هوازی

آیا ورزش در شرایط کرونا خطرناک است

قرنطینه خانگی

تمرین در منزل برای افراد آسیب دیده