پنجمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان پسر - شهرکرد
| از 1401/06/02 تا 1401/06/06

پنجمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور (دانشگاه شهرکرد)

شطرنج

هندپلو

دوچرخه سواری

طناب زنی

آمادگی جسمانی

دارت

فریزبی

هفت سنگ مهارتی