پنجمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دختر - شهرکرد
| از 1401/05/28 تا 1401/06/01

پنجمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دختر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور (دانشگاه شهرکرد)

شطرنج

هندپلو

دوچرخه سواری

طناب زنی

آمادگی جسمانی

دارت

فریزبی

هفت سنگ مهارتی