زمین چمن شایجان اسفراین
بدون مربی | بدون دوره
خراسان شمالی.اسفراین.مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین

زمین چمن شایجان(شاه جهان نام مرتفع ترین کوه شهرستان اسفراین می باشد.)در ابعاد 45در90 بیش از 20 سال است که به علاقمندان این رشته خدمات می دهد.چمن طبیعی ایست.


مشاوره آنلاین

دوره‌ای ثبت نشده است.

  • برنامه‌ها

    برنامه‌ها

  • تمرین‌ها

    تمرین‌ها

  • ارزیابی‌ها/مسابقات

    ارزیابی‌ها/مسابقات

هیچ کاربری تعریف نشده است.

هیچ مربی‌ای تعریف نشده است.

[[w.title]]

[[w.description | limitTo: 100]] ...

هیچ تمرینی توسط کاربر ایجاد نشده است.

[[e.title]]

[[e.description | limitTo: 100]] ...

هیچ برنامه تمرینی توسط کاربر ایجاد نشده است.

[[a.title]]

[[a.description | limitTo: 100]] ...

هیچ فرم ارزیابی/مشاوره‌ای توسط کاربر ایجاد نشده است.

اطلاعات تماس
مشاهده در نقشه