باشگاه‌های ستاو

چمن مصنوعی

زمین تمرینی فوتسال بصورت چمن مصنوعی بهمراه 3 خط تمرینی دومیدانی در جوار دانشکده ...

سالن بدنسازی دانشکده ...

این مجموعه تمرینی در زیرزمین ساختمان قدیمی قدکی که قدمت آن به اوایل دوران قاجار ...

سالن ورزشی چند منظور ...

سالن ورزشی چند منظوره دانشگاه هنر اسلامی تبریز در یکی از ساختمان های قدیمی کارخا ...

سالن ملک لو دانشگاه ...

سالن چند منظوره

سالن تنیس روی میز دا ...

تنیس روی میز ورزمی

استخر سر پوشیده دانش ...

استخر شامل سونای خشک و بخار و جکوزی می باشد

سالن لاله( خوابگاه د ...

واقع در خوابگاه دختران

سالن تیر اندازی دانش ...

سالن داخل دانشگاه

سالن بدنسازی لاله(خو ...

طبقه بالای سالن لاله خوابگاه دختران

زمین چمن طبیعی (استا ...

جهت دوومیدانی/فوتبال /پیاده روی/دوچرخه سواری

زمین سرباز چند منظور ...

امکان تفریحی ورزشی

سالن خوابگاه حکیمیه ...

بدنسازی /تنیس روی میز /دارت و ...

سالن ورزشی خوابگاه م ...

مخصوص ورزشهای بدنسازی تنیس روی میز / دارت / فوتبال دستی

چمن مصنوعی دانشگاه ع ...

جهت مسابقات دوستانه دانشجویان