باشگاه‌های ستاو

سالن ورزشی خوابگاه م ...

مخصوص ورزشهای بدنسازی تنیس روی میز / دارت / فوتبال دستی

سالن خوابگاه حکیمیه

بدنسازی /تنیس روی میز /دارت و ...

زمین سرباز چند منظور ...

امکان تفریحی ورزشی

زمین چمن طبیعی (استا ...

جهت دوومیدانی/فوتبال /پیاده روی

اتاق شطرنج

داخل دانشگاه

سالن بدنسازی لاله

طبقه بالای سالن لاله خوابگاه دختران

سالن تیر اندازی

سالن داخل دانشگاه

سالن لاله

واقع در خوابگاه دختران

استخر سر پوشیده

استخر شامل سونای خشک و بخار و جکوزی می باشد

سالن بدنسازی

بدنسازی ورزمی

سالن تنیس روی میز

تنیس روی میز ورزمی

سالن حجاب

چند منظوره

سالن ملک لو

سالن چند منظوره

رزمي

شهركرد

زمین چمن مصنوعی خواب ...

20*40 محوطه خوابگاهی خواهران

مجموعه ورزشی خوابگاه ...

مجموعه ورزشی خوابگاه پسران