آیا ورزش در شرایط کرونا خطرناک است؟

در این ویدئو نشان داده شده است که ورزش در این شرایط نه تنها خطری ایجاد نمی‌کند بلکه باعث نشاط شادابی و افزایش روحیه فرد و بهبود مقابله با این ویروس خواهد بود.

None

  • توسط ستاو
  • تاریخ انتشار: 19:32, 1399/01/29