وبلاگ ستاو

تگ – ستاو

اپلیکیشن ستاو

 در راستای ايجاد نشاط و پويايي از طريق ورزش و انجام حرکات مفرح ورزشی براي دانشجويان، اساتيد و تمامي قشر فرهيخته آموزش عالي، اداره كل تربيت بدني سازمان امور دانشجويان همراستا با سياست هاي پيشگيرانه براي اجراي طرح پويش در خانه مي مانيم و ورزش ميكنيم اقدام به راه اندازي و به روزرساني سامانه " ستاو" با همكاري مشترك دانشگاه صنعتي اصفهان جهت بهره‌گيري و ارائه خدمات آموزشي و ورزشي به  تمامي دانشگاهيان از طريق نرم افزار در فضاي مجازي  نموده است.

  • توسط حميد حميدي
  • 22:15, 1399/01/19