مجموعه آفتاب - استخر سرپوشیده
بدون مربی | بدون دوره
گرگان- میدان بسیج - پرديس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعي گرگان


مشاوره آنلاین

دوره‌ای ثبت نشده است.

 • کادر اجرایی

  کادر اجرایی

 • برنامه‌ها

  برنامه‌ها

 • تمرین‌ها

  تمرین‌ها

 • ارزیابی‌ها/مسابقات

  ارزیابی‌ها/مسابقات

رضا چهارنایی مفرد
مربی شنا و نجات غریق

رضا چهارنایی مفرد
مربی شنا و نجات غریق

علی قدمنان
کارشناس مسئول

علی سپهری فر
مدیر مجموعه

علی سپهری فر
مدیر مجموعه

حسین خسروی نیا
نجات غریق و مربی شنا

میثم حسینی
نیروی کمک نجات غریق

حسین خسروی
نجات غریق و مربی شنا

میثم حسینی
نیروی کمک نجات غریق

هیچ مربی‌ای تعریف نشده است.

[[w.title]]

[[w.description | limitTo: 100]] ...

هیچ تمرینی توسط کاربر ایجاد نشده است.

[[e.title]]

[[e.description | limitTo: 100]] ...

هیچ برنامه تمرینی توسط کاربر ایجاد نشده است.

[[a.title]]

[[a.description | limitTo: 100]] ...

هیچ فرم ارزیابی/مشاوره‌ای توسط کاربر ایجاد نشده است.

اطلاعات تماس
مشاهده در نقشه