نقش دانشگاه ها در جنبش پارالمپیک

قیمت:

رایگان

انجمن تنیس روی میز
از تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ تا ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
دوره در حال اجرا است..
ظرفیت تکمیل شده
مشاهده دوره

این دور ویژه مربیان و کارشناسان و مدیران ورزش دانشگاه های سراسر کشور بمناسبت روز ملی پارالمپیک برنامه ریزی و اجرا خواهد شد.

زمان: 24 مهرماه 1400 ساعت 13:00 الی 16:30

مدرس: خانم دکتر سیما لیموچی

.