نقش ژنتیک در ارتقاء عملکرد ورزشکاران

قیمت:

رایگان

باشگاه آنلاین اداره کل
دوره ثابت
دوره ثابت به مدت 1 روز
57 نفر ظرفیت باقی مانده
مشاهده دوره

نقش ژنتیک در ارتقاء عملکرد ورزشکاران

زمان 05-06-1401 ساعت21الی 22/30

مکان: تالار مفاخر دانشگاه صنعتی اصفهان

.