تمرینات فانکشنال ( در منزل)

ایجاد شده توسط زهرا کوهستاني

تمرینات فانکشنال ( در منزل) - انجام این حرکت ورزشی به شرح زیر است. در حالی که وزنه‌های حدودا ۴ کیلوگرمی را در هر دست نگه داشته اید

دسته‌بندی ورزش: تناسب اندام , بدن‌سازی

تجهیزات: دمبل

عضلات درگیر:

شانه همسترینگ سرینی ران
انجام این حرکت ورزشی به شرح زیر است. در حالی که وزنه‌های حدودا ۴ کیلوگرمی را در هر دست نگه داشته اید، پای راست خود را به سمت جلو و پای چپ را به سمت عقب ببرید.مطابق شکل زانوی راست خود را تا جایی خم کنید که بالای مچ پایتان باشد. سپس قفسه سینه خود را به سمت ران پا بکشید و بازو‌ها و کمر را صاف نگه دارید. مطابق شکل عمل وزنه زدن را یکبار انجام دهید. سپس به حالت اول بازگردید. و تمرین را برای پای دیگرتان انجام دهید. به همین ترتیب برای هر پا ۱۰ الی ۱۵ بار این تمرین را تکرار کنید. برای سخت تر شدن می‌توانید از وزنه‌های سنگین تر استفاده کنید. همچنین می‌توانید کش‌های ورزشی را برای پاها به کار ببرید.