پشت بازو دیپ

ایجاد شده توسط زهرا کوهستاني

پشت بازو دیپ - صندلی یا میز را در موقعیت ثابت قرار دهید.
به فاصله ۹۰ سانتی متر جلوی صندلی بایستید.
پشت خود را بکنید

دسته‌بندی ورزش: بدن‌سازی , تناسب اندام

عضلات درگیر:

شانه بازو
صندلی یا میز را در موقعیت ثابت قرار دهید. به فاصله ۹۰ سانتی متر جلوی صندلی بایستید. پشت خود را بکنید و دست‌هایتان را روی میز یا صندلی قرار دهید. دستان شما باید به اندازه عرض شانه از هم فاصله داشته باشند. به اندازه ۳ تا ۴ قدم از صندلی یا میز فاصله بگیرید. بالاتنه خود را صاف کنید و زانوان خود را خم کنید تا هم سطح میز یا صندلی قرار بگیرید. حالا آرنج‌های خود را خم کنید و بدن خود را تا زمین پایین بیاورید. به جایگاه اولیه بازگردید. این حرکت را ۳ ست و هربار ۳۰ بار تکرار کنید