پروانه سرعتی - تقویت سیستم هوازی و هماهنگی

دسته‌بندی ورزش: بدن‌سازی , تناسب اندام , گرم‌ کردن , کاردیو

تجهیزات: بادی‌ ویت

عضلات درگیر:

شانه سینه ران بازو ساق پا
تقویت سیستم هوازی و هماهنگی