پل باسن با یک پا

ایجاد شده توسط زهرا خلجی

پل باسن با یک پا - ⭕نحوه اجرا:
به ‌پشت روی زمین دراز بکشید. دست‌ها را در دو طرف بدن بگذارید و کف پاها را روی زمین قرار

دسته‌بندی ورزش: تناسب اندام

تجهیزات: بادی‌ ویت

عضلات درگیر:

ران همسترینگ سرینی
⭕نحوه اجرا: به ‌پشت روی زمین دراز بکشید. دست‌ها را در دو طرف بدن بگذارید و کف پاها را روی زمین قرار دهید و به‌اندازه عرض باسن باز کنید.پای راست را بلند کنید و با هر دو دست، پشت ران را بگیرید. زانوی راست را به‌آرامی به‌سمت سینه بکشید و پای چپ را (به‌اندازه یک یا دو قدم) به‌سمت مرکز بدن حرکت دهید. این وضعیت ابتدایی حرکت پل باسن با یک پا است.عضلات باسن و شکم را فشرده کنید و با پاشنه پای چپ فشار بیاورید تا باسن چند اینچ از روی زمین بلند شود و خط مستقیمی از شانه‌ها تا زانوها ایجاد شود. یک ثانیه در این وضعیت بمانید.باسن را به‌آرامی پایین بیاورید تا به وضعیت ابتدایی خود برگردید.پس از انجام‌دادن تمام این حرکات در یک سمت بدن، آنها را روی سمت دیگر بدن نیز انجام دهید.