دویدن درجا

ایجاد شده توسط زهرا کوهستاني

دسته‌بندی ورزش: تناسب اندام

تجهیزات: بادی‌ ویت

تمرینی مناسب برای سلامت قلبی عروقی