کبری+توپ (تقویت عضلات فیله)

ایجاد شده توسط تربیت بدنی

کبری+توپ (تقویت عضلات فیله) - همانند تصویر بر روی شکم دراز کشیده و یک توپ در دستان و دو دست در بالای سر قرار گرفته و در این وضعیت

دسته‌بندی ورزش: تناسب اندام

عضلات درگیر:

پشت سرینی همسترینگ
همانند تصویر بر روی شکم دراز کشیده و یک توپ در دستان و دو دست در بالای سر قرار گرفته و در این وضعیت سعی نمایید، ران، زانو وساق همراه با قفسه سینه را از زمین جدا نمایید.