کرانچ معکوس - Reverse Crunches

ایجاد شده توسط مجتبي بابايي خورزوقي

کرانچ معکوس - Reverse Crunches - 1) به پشت دراز کشیده و در این وضعیت ران ها و زانو ها را 90 درجه خم نموده و دست ها در کنار بدن قرار د

دسته‌بندی ورزش: تناسب اندام

تجهیزات: بادی‌ ویت

عضلات درگیر:

شکم همسترینگ پشت
1) به پشت دراز کشیده و در این وضعیت ران ها و زانو ها را 90 درجه خم نموده و دست ها در کنار بدن قرار داشته باشد. 2) ران ها را خم نمایید و زانو ها را به داخل شکم ببرید و سعی نمایید زاویه زانو تا جای امکان حفظ شود. 3) سپس به حال اولیه برگردید. نکته: سعی نمایید راستای ستون فقرات در این وضعیت حفظ شود.