حسين اسدبگي - کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی کاربردی دانشگاه گیلان
کارشناس علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد
مربی رسمی دوچرخه سواری کوهستان
مربی رسمی شنا
مربی بدنسازی

حسين اسدبگي

مربی

کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی کاربردی دانشگاه گیلان کارشناس علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد مربی رسمی دوچرخه سواری کوهستان مربی رسمی شنا مربی بدنسازی


 • برنامه‌ها

  برنامه‌ها

 • تمرین‌ها

  تمرین‌ها

 • دوره‌ها

  دوره‌ها

 • ارزیابی‌ها/مسابقات

  ارزیابی‌ها/مسابقات

[[w.title]]

[[w.description | limitTo: 100]] ...

هیچ تمرینی توسط کاربر ایجاد نشده است.

[[e.title]]

[[e.description | limitTo: 100]] ...

هیچ برنامه تمرینی توسط کاربر ایجاد نشده است.

[[c.name]]

[[c.description | limitTo: 100]] ...

هیچ دوره‌ای توسط کاربر ایجاد نشده است.

[[a.title]]

[[a.description | limitTo: 100]] ...

هیچ فرم ارزیابی/مشاوره‌ای توسط کاربر ایجاد نشده است.


جهت مشاهده موارد بیشتر اپلیکیشن ستاو را دانلود کنید.

دانلود اپلیکیشن
اطلاعات تماس