رضا ترکمان احمدي - مدیر فنی و برنامه نویس ارشد سامانه جامع آی فیت و تمام سامانه های زیر مجموعه آن مثل ستاو
مدیر فنی و هم بنیان گذار شرکت سی پل

رضا ترکمان احمدي

مربی

مدیر فنی و برنامه نویس ارشد سامانه جامع آی فیت و تمام سامانه های زیر مجموعه آن مثل ستاو مدیر فنی و هم بنیان گذار شرکت سی پل


 • برنامه‌ها

  برنامه‌ها

 • تمرین‌ها

  تمرین‌ها

 • دوره‌ها

  دوره‌ها

 • ارزیابی‌ها/مسابقات

  ارزیابی‌ها/مسابقات

[[w.title]]

[[w.description | limitTo: 100]] ...

هیچ تمرینی توسط کاربر ایجاد نشده است.

[[e.title]]

[[e.description | limitTo: 100]] ...

هیچ برنامه تمرینی توسط کاربر ایجاد نشده است.

[[c.name]]

[[c.description | limitTo: 100]] ...

هیچ دوره‌ای توسط کاربر ایجاد نشده است.

[[a.title]]

[[a.description | limitTo: 100]] ...

هیچ فرم ارزیابی/مشاوره‌ای توسط کاربر ایجاد نشده است.


جهت مشاهده موارد بیشتر اپلیکیشن ستاو را دانلود کنید.

دانلود اپلیکیشن
اطلاعات تماس