چمن مصنوعی
بدون مربی | بدون دوره

زمین مذکور دارای ابعاد 38.5*70 می باشد و شامل زمین چمن با مساحت 850 متر و پیست دوومیدانی با مساحت 1845می باشد. لازم به یاد آوری است پیست دومیدانی فاقد کف پوش لازم بوده و جهت انجام فعالیت های مرتبط نیازمند تجهیز می باشد. ضمنا به منظور بهره برداری حداکثری و زمان تاریکی نیازمند برج نور و همچنین نیمکت ذخیره می باشد.


مشاوره آنلاین

دوره‌ای ثبت نشده است.

  • برنامه‌ها

    برنامه‌ها

  • تمرین‌ها

    تمرین‌ها

  • ارزیابی‌ها/مسابقات

    ارزیابی‌ها/مسابقات

هیچ کاربری تعریف نشده است.

هیچ مربی‌ای تعریف نشده است.

[[w.title]]

[[w.description | limitTo: 100]] ...

هیچ تمرینی توسط کاربر ایجاد نشده است.

[[e.title]]

[[e.description | limitTo: 100]] ...

هیچ برنامه تمرینی توسط کاربر ایجاد نشده است.

[[a.title]]

[[a.description | limitTo: 100]] ...

هیچ فرم ارزیابی/مشاوره‌ای توسط کاربر ایجاد نشده است.

اطلاعات تماس
مشاهده در نقشه