سالن 1
بدون مربی | بدون دوره
پردیس دانشگاه حکیم سبزواری

مکان مذکور دارای ابعاد 30/50 با مساحت کل 1500 متر می باشد. این مکان دارای چهار زمین منفک شامل : 1- زمین کشتی و ژیمناستیک 2- سالن تنیس روی میز 3- مرکز تندرستی و پایش مدیریت تربیت بدنی 4- آزمایشگاه موقت دانشکده علوم ورزشی


مشاوره آنلاین

دوره‌ای ثبت نشده است.

  • برنامه‌ها

    برنامه‌ها

  • تمرین‌ها

    تمرین‌ها

  • ارزیابی‌ها/مسابقات

    ارزیابی‌ها/مسابقات

هیچ کاربری تعریف نشده است.

هیچ مربی‌ای تعریف نشده است.

[[w.title]]

[[w.description | limitTo: 100]] ...

هیچ تمرینی توسط کاربر ایجاد نشده است.

[[e.title]]

[[e.description | limitTo: 100]] ...

هیچ برنامه تمرینی توسط کاربر ایجاد نشده است.

[[a.title]]

[[a.description | limitTo: 100]] ...

هیچ فرم ارزیابی/مشاوره‌ای توسط کاربر ایجاد نشده است.

اطلاعات تماس
مشاهده در نقشه