انجمن تیراندازی اداره کل ورزش وزارت علوم
بدون مربی | بدون دوره
اطلاعات تماس

انجمن تیراندازی وزارت علوم


 • دوره‌ها
 • گذشته

  گذشته


 • افراد
 • اصلی

  اصلی

 • مربی‌‏ها

  مربی‌‏ها

مینا پریایی

رئیس انجمن

دکتر مهدی نجاریان

دبیر انجمن