سالن ورزش آذرخش
بدون مربی | بدون دوره
کیلومتر 6جاده تبریز-بلواردانشگاه-دانشگاه زنجان-مدیریت تربیت بدنی

آدرس : زنجان-کیلومتر5جاده تبریز-جنب ساختمان مدیریت تربیت بدنی

سال تاسیس: 1389

کاربری مکان:

مساحت کل (به متر مربع) : 504 مساحت فضای سرویس دهنده ورزشی(به متر مربع) :

ابعاد کل فضا (طول و عرض): 36 *14 ابعاد فضای سرویس دهنده ورزشی (طول و عرض): 36 *14

جایگاه تماشاچی: دارد □ ندارد ▄ ظرفیت جایگاه تماشاچی: -------

ارتفاع فضای سرپوشیده : کناره ها : وسط:

نوع پوشش یا کفپوش:

تاسیسات فضای ورزشی: 1-سرویس بهداشتی □ 2-اتاق رختکن □ 3- سیستم سرمایش □ 4-سیستم گرمایش □

تجهیزات ورزشی:

نحوه مدیریت فضاهای ورزشی: 1-اداره تربیت بدنی ▄ 2- دانشکده تربیت بدنی □ 3 - بخش خصوصی □ 4- سایر□

نحوه نگهداری فضاهای ورزشی: 1-اداره تربیت بدنی ▄ 2- دانشکده تربیت بدنی □ 3- بخش خصوصی □ 4- سایر□


مشاوره آنلاین

دوره‌ای ثبت نشده است.

  • برنامه‌ها

    برنامه‌ها

  • تمرین‌ها

    تمرین‌ها

  • ارزیابی‌ها/مسابقات

    ارزیابی‌ها/مسابقات

هیچ کاربری تعریف نشده است.

هیچ مربی‌ای تعریف نشده است.

[[w.title]]

[[w.description | limitTo: 100]] ...

هیچ تمرینی توسط کاربر ایجاد نشده است.

[[e.title]]

[[e.description | limitTo: 100]] ...

هیچ برنامه تمرینی توسط کاربر ایجاد نشده است.

[[a.title]]

[[a.description | limitTo: 100]] ...

هیچ فرم ارزیابی/مشاوره‌ای توسط کاربر ایجاد نشده است.

اطلاعات تماس
مشاهده در نقشه