چمن مصنوعی الغدیر
بدون مربی | بدون دوره
دانشگاه صنعتی اصفهان. سالن تربیت بدنی
اطلاعات تماس

زمین چمن مصنوعی دو عدد دروازه هندبالی


  • دوره‌ها
دوره‌ای ثبت نشده است.

  • افراد
  • اصلی

    اصلی

  • مربی‌‏ها

    مربی‌‏ها