برنامه تمرینی هفته اول و دوم نیمسال دوم ۱۴۰۰

ایجاد شده توسط آتوسا سادات هژبرالساداتي

تعداد تمرین‌ها: ۸ عدد

برنامه تمرینی هفته اول و دوم نیمسال دوم ۱۴۰۰ - برنامه تمرینی در هفته اول و دوم مشابه میباشد
تعداد دفعات انجام تمرین حداقل دو جلسه در هفته
با هدف افزایش آمادگی قلبی عروقی

مدت زمان کل تمرین ۲۵ الی ۳۰ دقیقه میباشد
برنامه شامل دو مرحله میباشد 
مدت زمان استراحت بین هر مرحله ۴ دقیقه است

گرم کردن و سرد کردن مطابق توضیحات کلاس
ضربان گیری و نوشیدن آب و نفس گیری صحیح و انجام حرکات با تمام نکات  فراموش نشود

دسته‌بندی ورزش: گرم‌ کردن , تناسب اندام , بدن‌سازی , تناسب اندام

تجهیزات: بادی‌ ویت , بادی‌ ویت

برنامه تمرینی در هفته اول و دوم مشابه میباشد تعداد دفعات انجام تمرین حداقل دو جلسه در هفته با هدف افزایش آمادگی قلبی عروقی مدت زمان کل تمرین ۲۵ الی ۳۰ دقیقه میباشد برنامه شامل دو مرحله میباشد مدت زمان استراحت بین هر مرحله ۴ دقیقه است گرم کردن و سرد کردن مطابق توضیحات کلاس ضربان گیری و نوشیدن آب و نفس گیری صحیح و انجام حرکات با تمام نکات فراموش نشود

روز 1

گرم کردن _ کشش های ایستا

1 ست | 0 تکرار

ضربان خود را قبل از شروع تمرین ثبت کنید شامل کشش های ایستا فول بادی جهت گرم کردن

دویدن درجا

1 ست | 0 تکرار

دویدن درجا تمرینی مناسب برای سلامت قلبی عروقی حرکت را ۱ دقیقه انجام دهید و سپس ۳۰ ثانیه استراحت کنید در پایان مدت زمانی ک توانستید را ثبت کنید بهمراه تعداد حرکت صحیح انجام شدهر

کرانچ

3 ست | 0 تکرار

کرانچ حرکت را در سه ست و هر ست به مدت ۳۰ ثانیه انجام دهید بعد از هر ست ۱۰ ثانیه استراحت کنید در انتها تعداد حرکت صحیح خود را ثبت کنید

شنا به دیوار_Wall pushup

1 ست | 0 تکرار

شنا با دیوار در مقابل دیوار قرار گرفته پاها را به اندازه عرض سرشانه باز نمایید و با خم کردن ارنج صورت و سینه را به دیوار نزدیک کنید. تمرین را ۳۰ ثانیه انجام دهید سپس ۱۰ ثانیه استراحت کنید و در انتها تعداد حرکت صحیح را ثبت کنید

پله ورزی

2 ست | 0 تکرار

پله ورزی جهت تقویت سیستم قلبی-عروقی تمرین را در دوست متوالی انجام دهید هر ست به مدت ۱ دقیقه و بین هرست و تمرین بعد ۱۵ ثانیه استراحت کنید و درانتها تعداد حرکت صحیح را یادداشت کنید

پلانک

1 ست | 0 تکرار

تمرین پلانک مزایای تمرین پلانک: ۱. افزایش استقامت عضلات مرکزی ۲.بهبود تعادل و موقعیت بدن ۳. بهبود تمرکز و تنفس در مرحله اول برنامه تمرینی این حرکت را در یک ست و به مدت ۲۰ ثانیه انجام دهید سپس ۴ دقیقه استراحت کنید و مجدد برنامه تمرینی را از حرکت دو درجا شروع کنید در مرحله دوم بعد از انجام حرکت پلانک ، ضربان قلب را ثبت کنید و سپس سرد کنید

سرد کردن

1 ست | 0 تکرار

برنامه سرد کردن بعد از انجام تمرینات ورزشی

سرد کردن بعد از تمرین اصلی

1 ست | 0 تکرار

14 نوع حرکت کشش مناسب جهت سرد کردن بدن بعد از تمرین. مدت زمان کشش لازم : برای هر حرکت 15 ثانیه زمان نیاز می باشد. ضربان قلب نهایی را ثبت کنید خسته نباشید