تکواندو مجازی_جلسه نهم عملی

ایجاد شده توسط زهرا خلجي

تعداد تمرین‌ها: ۲ عدد

تکواندو مجازی_جلسه نهم عملی - 🔴 تمرین اره ماکی (دفاع پایین) روی نشست اپ سوگی و اپ کوبی

تجهیزات: بادی‌ ویت

🔴 تمرین اره ماکی (دفاع پایین) روی نشست اپ سوگی و اپ کوبی

روز 1

تکواندو_ آپ سوگی اره ماکی

3 ست | 10 تکرار

🔴اجرای دفاع اره ماکی روی ایستادن آپ سوگی 🔵دقت کنید اره ماکی بصورت موافق اجرا می شود. ✔نقطه شروع دست عمل: سرشانه دست مخالف

تکواندو_ آپ کوبی اره ماکی

2 ست | 10 تکرار

🔴اجرای دفاع پایین (اره ماکی) روی نشست آپ کوبی