توسعه ورزش فریزبی در دانشگاه ها

قیمت:

رایگان

انجمن آمادگی جسمانی دانشجویان دانشگاه‌های کشور
از تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ تا ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
تاریخ دوره به پایان رسیده است.
6 نفر ظرفیت باقی مانده
مشاهده دوره

این دوره ویژه کارشناسان و مدیران تربیت بدنی دانشگاه های سراسر کشور طراحی و اجرا خواهد شد.

زمان : چهارشنبه مورخ 13 مردماه 1400

ساعت : 12 الی 14

.