طراحی تمرینات آمادگی جسمانی در فضاهای کوچک( در شرایط کرونا)

قیمت:

رایگان

انجمن آمادگی جسمانی دانشجویان دانشگاه‌های کشور
از تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۴/۰۲
تاریخ دوره به پایان رسیده است.
7 نفر ظرفیت باقی مانده
مشاهده دوره

این دوره ویژه مربیان، کارشناسان و مدیران تربیت بدنی طراحی و ایجاد شده است.

زمان برگزاری : سه شنبه مورخ 1400/04/01 ساعت 9:30 الی 12:30

مدرس : دکتر حمید رجبی

.