جلسه ی "هم اندیشی انجمن تیراندازی"

قیمت:

رایگان

انجمن تیراندازی اداره کل ورزش وزارت علوم
از تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ تا ۱۴۰۰/۰۴/۰۱
دوره در حال اجرا است..
13 نفر ظرفیت باقی مانده
عضویت رایگان در دوره

این جلسه ویژه اعضای کارگروه تیراندازی میباشد.

زمان برگزاری: دوشنبه مورخ 31خردادماه 1400، از ساعت 13:30 الی 15:00

.