تمرینات میان تنه در آمادگی جسمانی

قیمت:

رایگان

انجمن آمادگی جسمانی دانشجویان دانشگاه‌های کشور
از تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
تاریخ دوره به پایان رسیده است.
2 نفر ظرفیت باقی مانده
مشاهده دوره

این دوره ویژه کارکنان و مربیان دانشگاهی طراحی و تدوین شده است.

زمان برگزاری : شنبه مورخ 1400/03/01 ساعت 10 الی 12

مدرس دوره : جناب آقای دکتر عباسی

.