کارگاه آمادگی جسمانی و تندرستی

قیمت:

رایگان

انجمن آمادگی جسمانی دانشجویان دانشگاه‌های کشور
از تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ تا ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
به زودی شروع می‌شود. از تاریخ 1400-02-15 تا 1400-02-15
ظرفیت تکمیل شده
مشاهده دوره

این کارگاه ویژه کارکنان اداره تربیت بدنی و مربیان دانشگاهی برنامه ریزی گردیده و اجرا خواهد شد.

زمان برگزاری کارگاه

چهارشنبه ۲/۱۵ ساعت ۱۰ الی ۱۲

.