آشنایی با رشته های رایج دوچرخه سواری (عمومی و حرفه ای)

قیمت:

رایگان

انجمن دوچرخه سواری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
از تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ تا ۱۴۰۰/۰۲/۰۸
تاریخ دوره به پایان رسیده است.
ظرفیت تکمیل شده
مشاهده دوره

کارگاه در روز چهارشنبه ساعت ۱۰ الی ۱۲

تاریخ 1400/02/08، برقرار خواهد بود.

.