توسعه ورزش تنیس در دانشگاههای کشور

قیمت:

رایگان

انجمن تنیس
از تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ تا ۱۳۹۹/۱۲/۲۱
تاریخ دوره به پایان رسیده است.
7 نفر ظرفیت باقی مانده
مشاهده دوره

ویژه مدیران و کارشناسان

.