دوره پویش سلامت

قیمت:

۵۰,۰۰۰ تومان

سالن ۱ دانشگاه صنعتی اصفهان
دوره ثابت
دوره ثابت به مدت 30 روز
60 نفر ظرفیت باقی مانده
خرید دوره

این دوره جهت افزایش میزان آمادگی جسمانی جهت رفع انواع دردهای اسکلتی-عضلانی میباشد

این دوره توسط دکتر مجتبی بابایی خورزوقی و بر اساس روش تمرینی نهایت آمادگی(UF) ارائه خواهد شد.

.