مربیگری درجه 3 دوچرخه سواری

قیمت:

رایگان

انجمن دوچرخه سواری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
از تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ تا ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
دوره در حال اجرا است..
ظرفیت تکمیل شده
مشاهده دوره

دوره مربیگری درجه 3 دوچرخه سواری

از ۳ تا ۷ اسفند

مدرس: دکتر رسول هاشم کندی

به مدت ۵ روز

هر روز ساعت ۱۵ تا 17

.