کارگاه آشنایی با رشته ورزشی پدل و راهکارهای توسعه آن در دانشگاه‌ها

قیمت:

رایگان

انجمن اسکواش اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم
از تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ تا ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
تاریخ دوره به پایان رسیده است.
ظرفیت تکمیل شده
مشاهده دوره

آشنایی با رشته ورزشی پدل و راهکارهای توسعه آن در دانشگاه‌ها

تاریخ کارگاه سه شنبه ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۹

از ساعت ۱۰ صبح الی ۱۲ ظهر

.