کارگاه روش های نوین آموزش تکنیک های تنیس روی میز

قیمت:

رایگان

انجمن تنیس روی میز
از تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ تا ۱۳۹۹/۱۱/۰۲
تاریخ دوره به پایان رسیده است.
10 نفر ظرفیت باقی مانده
مشاهده دوره

انجمن تنیس روی میز اداره کل تربیت بدنی در نظر دارد کارگاه آموزش آسان برای مربیان تنیس روی میز را در تاریخ ۱ بهمن ماه ۱۳۹۹ به صورت مجازی برگزار نماید.

تاریخ برگزاری دوره: ۱۳۹۹/۱۱/۱

از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهر

کارگاه ویژه مدیران، کارشناسان و مربیان شاغل در اداره تربیت بدنی دانشگاه‌ها می‌باشد.

.