مشاوره وضعیت بدنی و حرکات اصلاحی| 10:00 الی 12:00 روزهای دوشنبه

قیمت:

رایگان

مراکز تندرستی و مشاوره ورزشی
دوره ثابت
دوره ثابت به مدت 7 روز
27 نفر ظرفیت باقی مانده
عضویت رایگان در دوره

دوره به صورت آنلاین از طریق ستاو برگزار می‌شود.

جلسات برای هر نفر نیم ساعت خواهد بود که پس از ثبت نام جهت هماهنگی کارشناس مورد نظر خدمتتان تماس خواهد گرفت.

مشاور: دکتر مصطفی زارعی - عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

.