مشاوره کاهش وزن| 10:00 الی 12:00 روزهای سه شنبه

قیمت:

رایگان

مراکز تندرستی و مشاوره ورزشی
دوره ثابت
دوره ثابت به مدت 7 روز
ظرفیت تکمیل شده
مشاهده دوره

دوره به صورت آنلاین از طریق ستاو برگزار می‌شود.

جلسات برای هر نفر نیم ساعت خواهد بود که پس از ثبت نام جهت هماهنگی کارشناس مورد نظر خدمتتان تماس خواهد گرفت.

مشاورین: دکتر بیاتی

.