مهارت های ذهنی و آرام سازی تخصصی در ورزش تیراندازی

قیمت:

رایگان

انجمن تیراندازی اداره کل ورزش وزارت علوم
از تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۳ تا ۱۳۹۶/۰۵/۲۰
تاریخ دوره به پایان رسیده است.
ظرفیت تکمیل شده
مشاهده دوره

عنوان کارگاه: مهارت های ذهنی و آرام سازی تخصصی در ورزش تیراندازی

تاریخ برگزاری کارگاه:

دوشنبه 1399/05/13 از ساعت 10 الی 14

بخش اول کارگاه :ساعت 10 الی 12 ( مهارت های ذهنی و آرام سازی در ورزش)

بخش دوم کارگاه: ساعت 12 الی 14 ( مهارت های ذهنی و آرام سازی تخصصی در ورزش تیراندازی)

تاریخ برگزاری آزمون:

دوشنبه 1399/05/20 ساعت 12

مهلت ثبت نام: 1399/05/10 از طریق سامانه ستاو

مدرس: آقای محمدرضا محمودی

مدیر دوره: خانم مینا پریایی

.