اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم- مراکز تندرستی و مشاوره ورزشی- دانشگاه مراغه - 1401

ایجاد شده توسط مرتضي فتاح پور مدير تربيت بدني دانشگاه مراغه

اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم- مراکز تندرستی و مشاوره ورزشی- دانشگاه مراغه - 1401 - باتوجه به اهمیت سلامتی و تندرستی دانشجویان طرح پایش تندرستی در جهت شناسایی و بهبود سلامتی برای دانشج
باتوجه به اهمیت سلامتی و تندرستی دانشجویان طرح پایش تندرستی در جهت شناسایی و بهبود سلامتی برای دانشجویان در حال اجرا است.

جهت ثبت‌نام/خرید لطفا از طریق اپلیکیشن اندروید یا پنل کاربری وب (برای کاربران iOS) استفاده کنید.

دانلود اپلیکیشن اندروید ورود به پنل کاربری‌