مسابقه روپایی، جشنواره بهاره 1400مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین

ایجاد شده توسط مجتمع آموزش عالي فني مهندسي اسفراين

مسابقه روپایی، جشنواره بهاره 1400مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین - آیین نامه مسابقه روپای با توپ فوتسال یا فوتبال 
 ۱- شمارش روپایی از لحظه بلند شدن توپ و بر روی پا قر
آیین نامه مسابقه روپای با توپ فوتسال یا فوتبال ۱- شمارش روپایی از لحظه بلند شدن توپ و بر روی پا قرار گرفتن شروع می شود یعنی اگه حتی بعد از یک بار افتادن فرد دوباره شروع به روپایی نماید محاسبه نمی گردد ۲- مدت زمان روپایی یک دقیقه می باشد ۳- کلیپ به صورت افقی گرفته شود بدون هیچ گونه میکس داوران با دیدن میکس فرد شرکت کننده را از مسابقه کنار میگذارند ۴- به ازای هر روپایی با ران یا سر به یک امتیاز مثبت علاوه بر رکورد فرد محاسبه می گردد.

جهت ثبت‌نام/خرید لطفا از طریق اپلیکیشن اندروید یا پنل کاربری وب (برای کاربران iOS) استفاده کنید.

دانلود اپلیکیشن اندروید ورود به پنل کاربری‌