مسابقات همگانی مجازی کاراته دانشجویان دختر و پسر دانشگاه‌های سراسر کشور

ایجاد شده توسط مسابقات همگاني

مسابقات همگانی مجازی کاراته دانشجویان دختر و پسر دانشگاه‌های سراسر کشور - آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﺠﺎزي رشته کاراته همگانی داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ وموسسات آموزش عالی سراسر کشور

لینک آموزشی مرت
آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﺠﺎزي رشته کاراته همگانی داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ وموسسات آموزش عالی سراسر کشور لینک آموزشی مرتبط با دریافت فرم های مرتبط با مسابقه: لینک بلند: https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/mKxGbio64Ttzjib لینک کوتاه: https://b2n.ir/f12870 مقررات فنی: 1- ورزﺷﻜﺎران در ﻣﻨﺰل ﻳﺎ ﻓﻀﺎي آزاد ﻳﺎ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺑﺪون ﺗﻮﻗﻒ آﻳﺘﻢ ﻫﺎ را اﻧﺠﺎم داده و وﻳﺪﻳﻮ را ﺑﺪون وﻳﺮاﻳﺶ ﺑﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎم در سامانه ستاو /https://setav.ir/stay-home در بخش مسابقات مربوطه بارگزاری کنند. 2- هر شرکت‌کننده تنها مجاز به ارسال یک فیلم به مدت حداکثر ۳ دقیقه برای هر مرحله و با حجم کمتر از ۲۰ مگابایت می‌باشد. 3- فیلمبرداری باید از روبرو باشد به نحوی که دوربین به صورت ثابت نصب شود تا تمام بدن در حین اجرای تکنیک‌ها واضح و قابل تشخیص برای داوران باشد. 4- برای صحت سنجی قبل از شروع مسابقه کرنومتر روشن وتا انتهای مسابقه در جلوی دوربین قرار بگیرد. 5- ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺣﺮﻛﺎت نام،نام ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ،ﺷﻤﺎره داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ و داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ را واﺿﺢ در وﻳﺪﻳﻮ اﻋﻼم ﻛﻨﻴﺪ. 6- همه رزمی کاران با هر سطحی از درجه کمربند می‌توانند در مسابقات شرکت کنند. 7- هرگونه تغییر در فیلم (تدوین و مونتاژ) باعث حذف بازیکن از مسابقات خواهد شد. 8- از نظر صوتی تنها صدای ورزشکار و موزیک بی‌کلام در فیلم شنیده شود. 9- فیلم آموزشی در سامانه اداره کل تربیت بدنی گنجانده شده است. تجهیزات مورد نیاز: ۱-کرنومتر 2-دوربین جهت فیلمبرداری قوانین ونحوه برگزاری مسابقه و امتیاز دهی: ورزشکاران به صورت انفرادی یا در گروه‌های ۲ یا ۳ نفره می‌توانند شرکت کنند. زمان مسابقه حداکثر ۳ دقیقه همراه با موسیقی بی‌کلام است. ورزشکاران ملزم به اجرای حرکات در ۵ سطح تعیین شده می‌باشند. )دور اول؛ فرم شماره ۱ باید اجرا شود. دور دوم؛ فرم شماره ۲ باید اجرا شود. دور سوم؛ فرم شماره ۳ باید اجرا شود. دور چهارم؛ فرم شماره ۴ باید اجرا شود. دور پنجم؛ فرم شماره ۵ باید اجرا شود ). ورزشکاران در فینال مسابقات ملزم به اجرای حرکات ابداعی با موسیقی بدون کلام می‌باشند و از ۴ حرکت ( سوکی؛ مای گری؛ مواشی گری و رقص پا ) باید تلفیق شود. جدول مسابقات براساس تعداد شرکت کننده به چند گروه تقسیم می‌شود که از هرگروه ۸ نفر به دور بعدی راه پیدا می‌کنند و در پایان دو گروه ۳ نفره برای فینال جهت کسب مدال باقی خواهند ماند. فیلم ۵ سطح مسابقات جهت اجرا ورزشکاران در سایت اداره کل موجود می باشد.

جهت ثبت‌نام/خرید لطفا از طریق اپلیکیشن اندروید یا پنل کاربری وب (برای کاربران iOS) استفاده کنید.

دانلود اپلیکیشن اندروید ورود به پنل کاربری‌